Garantie:

Led-voordeel.nl geeft standaard tenminste 1 jaar garantie op alle artikelen die je bij ons koopt.
Led-voordeel.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, zijn reparaties gratis.

Garantie en conformiteit 
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Led-voordeel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. 
2 Led-voordeel staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Led-voordeel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
3 Een door Led-voordeel, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Led-voordeel daarvan in kennis te stellen. 
5 Indien Led-voordeel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Je klacht is niet gegrond als:

- De klacht geen gevolg is van een fabrieksfout, maar het resultaat van een andere oorzaak. Bijvoorbeeld: blikseminslag of    vochtschade, val- of stootschade, verkeerd voltage gebruik, verkeerdgemonteerd 
- De klacht veroorzaakt wordt door beschadiging door opzet of door nalatigheid.
- De klacht veroorzaakt wordt door onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.

© 2011 - 2024 LED-Voordeel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel